Mae ‘Dalton Tags’ yn arwain y ddiwydiant mewn darparu tagiau arbrofi BVD i ffermwyr yng Nghymru

Nid oes angen cyn-cynulliad ar y tagiau ‘Flexo TST’ wedi ei chymeradwyo gan ‘DEFRA’, mae un ‘Tag & Test’ syml yn syth o’r pecyn yn darparu sampl meinwe wedi selio, yn hollol ‘biosecure’ a ddi-ymyrryd.

Mae ein botwm ‘Flexo test’ yn ddelfrydol er mwyn samplu gwartheg sydd
wedi eu dagio yn barod.

Pam sefydlu Statws ‘BVD Free’?

-Cynhyrchion llaeth uwch.

-Gwellhad mewn mynegion lloi gyda amgen mewn ffrwythlonder y cenfaint.

-Mwy o gynnydd mewn pwysau byw dyddiol a lleihad mewn cyfradd crynhoi.

-Lleihad mewn niwmonia a ‘Calf Scours’ ymhlith gwartheg ifanc.

-Lleihad mewn cloffi a fastitis ymhlith gwartheg hŷn.

-Ymateb a canlyniadau gwell os caiff driniaeth ei weinyddu.

-Cenfeintiau mwy iachus gyda imiwnedd uwch a llai o ofynion ymariad heb y firws BVD yn atal y system imiwn.

-Wrth ddechrau rhaglen difodiad BVD yn wirfoddol cyn ei fod yn orfodol maent yn ychwanegu premiwm at bris marchnad i’ch lloi, gwartheg a stoc bridio mewn ocsiwn.